Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Vroeg-moderne ideeƫngeschiedenis, Hugo de Groot
Contact henk.nellen@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246804

Biografie

Henk Nellen (1949) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in 1980 op een proefschrift over het correspondentie-netwerk van de zeventiende-eeuwse Franse geleerde Ismael Boulliau (1605-1694). Als medewerker van het Grotius-Instituut en het Huygens Instituut werkte hij vanaf 1980 onder meer aan de uitgave van de laatste vijf delen van de Briefwisseling van Hugo Grotius en aan verschillende onderwerpen uit de ideeĆ«ngeschiedenis van de zeventiende eeuw. In april 2007 voltooide hij een biografie over Hugo de Groot, die werd onderscheiden met de LittĆ©raire Witte Prijs (2008) en de HenriĆ«tte de Beaufort-prijs (2010). In 2014 verscheen het werk ook in een Engelse vertaling. Henk Nellen was namens het Huygens Instituut betrokken bij het internationale onderzoeksproject ā€˜Europa Humanisticaā€™, dat beoogt een naslagwerk te maken van Europese humanistische filologen uit de zestiende en zeventiende eeuw en hun edities van (post-)klassieke auteurs. In 2009 verwierf hij samen met Prof. Steenbakkers een NWO subsidie voor het project ā€˜Biblical Criticism and Secularization in the Seventeenth Centuryā€™. In 2009 werd hij namens de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting en het Huygens ING benoemd tot bijzonder hoogleraar ā€˜IdeeĆ«ngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale contextā€™ aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn pensionering in november 2014 bleef Henk Nellen aan het Huygens Instituut verbonden als gastonderzoeker om de projecten waarbij hij betrokken is af te ronden: het betreft hier vooral het Bijbelproject. Tegelijkertijd besteedt hij ook tijd aan onderzoek naar het leven en de werken van Hugo de Groot.