Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Bekijk resource
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Bekijk resource
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000
Bekijk resource
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Bekijk resource
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Bekijk resource
Brieven van Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886)
Brieven van Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886)
Bekijk resource
Bron en publikatie
Bron en publikatie
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Bekijk resource
Correspondentie tussen G.J.P.J. Bolland en P.J. Cosijn (1879-1899)
Correspondentie tussen G.J.P.J. Bolland en P.J. Cosijn (1879-1899)
Bekijk resource
Dagboek Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek Willem de Clercq 1811-1844
Bekijk resource
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Bekijk resource
De briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
De briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
Bekijk resource
De correspondentie tussen G. J. P. J. Bolland en P. J. Cosijn (1879-1899)
De correspondentie tussen G. J. P. J. Bolland en P. J. Cosijn (1879-1899)
Bekijk resource
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
Bekijk resource
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
Bekijk resource
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Bekijk resource
Dutch Prize Papers
Bekijk resource
Dutch Ships and Sailors
Dutch Ships and Sailors
Bekijk resource
Erkende verenigingen, 1855-1903
Erkende verenigingen, 1855-1903
Bekijk resource
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
Bekijk resource
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Bekijk resource
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Bekijk resource
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Bekijk resource
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876
Bekijk resource
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Bekijk resource
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Bekijk resource
Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813–1815
Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813–1815
Bekijk resource
Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831
Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831
Bekijk resource
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Bekijk resource
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Bekijk resource
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Bekijk resource
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Bekijk resource
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Bekijk resource
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Bekijk resource
Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Bekijk resource
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Bekijk resource
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Bekijk resource
Sociale Zekerheid 1890-1967
Sociale Zekerheid 1890-1967
Bekijk resource
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Bekijk resource
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Bekijk resource
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
Bekijk resource
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Bekijk resource
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Bekijk resource
Vincent van Gogh – The Letters
Vincent van Gogh – The Letters
Bekijk resource
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880
Bekijk resource