Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940

F.J.M. Otten (jaar van publicatie: 2004)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van de gids voor de archieven van de centrale regeringsorganen in het Nationaal Archief – ministeries en colleges als de Staten-Generaal en de Raad van State – zijn voor het historisch onderzoek van groot belang. Deze onderzoeksgids wil de onderzoeker helpen bij vragen als: welke regeringsorganen hadden bemoeienis met het door mij gezochte onderwerp, zijn de archieven van die organen bewaard gebleven en hoe zijn ze te raadplegen?

Voor elk ministerie of college is dezelfde standaardinformatie opgenomen, namelijk over de geschiedenis van de organisatie, de ontwikkeling van het takenpakket, de archieven, de gedrukte bronnen en de belangrijkste institutionele literatuur. Het meest uitgebreid is de paragraaf ‘Archieven’, die ingaat op de wijze van archiefvorming en op het belang van door de administratie vervaardigde toegangen. Een inleidend hoofdstuk geeft uitleg over archiefstelsels bij de rijksoverheid. Het aanhangsel bevat een lijst van archivistische termen, een overzicht van beleidsterreinen en een schema van de departementale indeling. De onderzoeksgids is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Archief te Den Haag.