Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813

De database (bladeren, zoeken) Beschrijvend Bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse tijd biedt een ingang op uiteenlopende gegevens over de Nederlandse maatschappij in de jaren 1795 tot 1813 in de archieven van de centrale overheid. Zowel wie iets zoekt over het land als geheel, als gebruikers die belang stellen in één provincie, stad of dorp kunnen in deze database iets van hun gading vinden.

De inleiding op het project en de database bevat de volgende onderdelen: Achtergrond, Database, Geschiedenis, Selectie, Archieven, Handleiding, Bladeren, Zoeken. Tevens wordt De Onderwijsenquête van 1799, Overzicht van de toestand van scholenen onderwijs in Nederland, uitgegeven door P.Th.F.M. Boekholt, in pdf-formaat aangeboden.

1795-1798: samengesteld door R.G.H. Sluijter en K.J.P.F.M.Jeurgens

1798-1801: samengesteld door R.G.H. Sluijter en A. Verheusen

1801-1805: samengesteld door J. Roelevink

1806-1810: samengesteld door J. Roelevink

1811-1813: samengesteld door J. Roelevink