Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance
Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance
Bekijk resource
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Bekijk resource
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Bekijk resource
Boekhouder-generaal Batavia. Ontsluiting bronnen goederenverkeer van de Verenigde Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw
Boekhouder-generaal Batavia. Ontsluiting bronnen goederenverkeer van de Verenigde Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw
Bekijk resource
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Bekijk resource
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Bekijk resource
Brieven van Belle van Zuylen
Bekijk resource
Bron en publikatie
Bron en publikatie
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Bekijk resource
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Bekijk resource
De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
Bekijk resource
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
Bekijk resource
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
Bekijk resource
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Bekijk resource
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Bekijk resource
Dutch Prize Papers
Bekijk resource
Dutch Ships and Sailors
Dutch Ships and Sailors
Bekijk resource
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Bekijk resource
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Bekijk resource
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Bekijk resource
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Bekijk resource
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Bekijk resource
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Bekijk resource
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Bekijk resource
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Bekijk resource
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Bekijk resource
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Bekijk resource
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Bekijk resource
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bekijk resource
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Bekijk resource
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
Bekijk resource
VOC Kenniscentrum
VOC Kenniscentrum
Bekijk resource
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Bekijk resource