Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795

Verzameld door N.W. Posthumus (jaar van publicatie: 1910-1922)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiƫn GS 8) en OCR-tekstbewerking van Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Deze bronnenuitgave in zes delen bevat een zo volledig mogelijk overzicht van documenten met betrekking tot de Leidse textielnijverheid van het begin van de 14e tot het eind van de 18e eeuw. De textielnijverheid was een van de belangrijkste industrieƫn in Nederland, en de Leidse textielnijverheid moet in het bijzonder worden genoemd. Deze maakte een tijd van bloei door in de Middeleeuwen, verval in de 16e eeuw, daarna weer bloei om in de 18e eeuw in toenemende mate achteruit te gaan.

De uitgave bevat vooral documenten uit het Gemeentearchief Leiden. Zij hebben betrekking op overheidsreglementering ten aanzien van de textielnijverheid, de organisatie, productietechnieken en de productie zelf van de verschillende soorten textiel, de concurrentie met industrieƫn buiten de stad en de bescherming van de Leidse industrie, de arbeidsvoorwaarden (lonen), de arbeidsomstandigheden (werktijden, behuizing) en de geregeld terugkerende arbeidsonrust. In het deel over de Middeleeuwen en de 16e eeuw zijn de stukken in chronologische volgorde uitgegeven, vanaf de 17e eeuw per nering (saai-, fusteinnering en andere).

Lakenhal te Leiden. Susanna van Steenwijk, 1642.
Bron: Lakenhal, Leiden.