Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Bartholomeus Engelsman –  Van den proprieteyten der dinghen
Bartholomeus Engelsman – Van den proprieteyten der dinghen
Bekijk resource
Blauwe Schuit-handschrift
Blauwe Schuit-handschrift
Bekijk resource
Boschdoc
Bekijk resource
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bekijk resource
Chronographia Johannis de Beke
Chronographia Johannis de Beke
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bekijk resource
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Bekijk resource
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
Bekijk resource
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
Bekijk resource
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Bekijk resource
Digitale Charterbank Nederland
Digitale Charterbank Nederland
Bekijk resource
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Bekijk resource
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Bekijk resource
Handschrift Serrure
Bekijk resource
Handschrift Van den Stock
Handschrift Van den Stock
Bekijk resource
Hattem c5
Bekijk resource
Heber-Serrurecodex
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Bekijk resource
Kroniek Margarethaklooster Gouda
Kroniek Margarethaklooster Gouda
Bekijk resource
Kroniek van Kampen
Kroniek van Kampen
Bekijk resource
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Bekijk resource
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Bekijk resource
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Bekijk resource
Ogier van Denemerken
Ogier van Denemerken
Bekijk resource
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Bekijk resource
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Bekijk resource
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Bekijk resource
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Bekijk resource
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Bekijk resource
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Bekijk resource
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Bekijk resource
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Bekijk resource
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Bekijk resource
Staten en steden van Holland 1276-1544
Staten en steden van Holland 1276-1544
Bekijk resource
Walewein ende Keye
Bekijk resource