Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht

Uitgegeven door N.B. Tenhaeff en W. Jappe Alberts; met medewerking van C.A. Rutgers en E. Roebroeck (jaar van publicatie: 1946-1976)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 88, 129 en 155) en OCR-tekstbewerking van de fabrieksrekeningen van de Dom over de periode 1325-1529 en is opgezet ten behoeve van het onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de Utrechtse Dom in al haar facetten. Men vindt er een schat aan gegevens voor de economische en sociale geschiedenis van de Nederlanden en aangrenzende gebieden in de late Middeleeuwen. Daarnaast bevat de editie interessant materiaal voor de politieke, kerk-, cultuur- en kunstgeschiedenis. De fabrieksrekeningen vermelden niet alleen de inkomsten en de uitgaven voor nieuwbouw, verbouwingen en onderhoud van de Dom, maar ook de kosten die voor de eredienst werden gemaakt en allerlei andere betalingen die men ten laste bracht van het fonds voor het kerkgebouw.

De rekeningen staan in deel II, dat in drie stukken verscheen. Met uitzondering van het eerste stuk (tot 1480) zijn de rekeningen nagenoeg volledig. Van bijzonder belang voor vergelijkend onderzoek zijn de toegevoegde tabellen over lonen, muntwaarden en prijzen van granen, wijn en was. Deel I was bedoeld voor andersoortig bronnenmateriaal en een bouwgeschiedenis van de Dom, maar is nooit verschenen.