Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Bekijk resource
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Bekijk resource
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
Bekijk resource
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bekijk resource
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bekijk resource
Classicale Acta, 1573-1620
Classicale Acta, 1573-1620
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bekijk resource
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Bekijk resource
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Bekijk resource
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Bekijk resource
Handschrift Van den Stock
Handschrift Van den Stock
Bekijk resource
Historisch Tijdschrift
Historisch Tijdschrift
Bekijk resource
Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831
Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831
Bekijk resource
Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697
Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697
Bekijk resource
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Bekijk resource
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Bekijk resource
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Bekijk resource