Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw

Verzameld door Gisb. Brom en A.H.L. Hensen

Deze online editie bevat een volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking van de bronnenpublicatie. Deze is de eerste in een serie die vanuit het centrum van de katholieke kerk de positie en situatie van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden documenteert. Dit eerste deel bestrijkt de 16e eeuw (1521-1592), waarin de Reformatie in de Nederlanden doordrong en dankzij de opstand tegen Spanje vaste voet kreeg. Nadat in 1559 de bisschoppelijke hiërarchie was ingesteld, werd deze in 1592 door “Rome” weer opgeheven. De Nederlanden werden hierdoor een missiegebied, geleid door een apostolisch vicaris.

De historicus Gisbert Brom zette de publicatie op. Zij is afgerond door A.H.L. Hensen, die de in totaal 951 documenten in een kerkelijk en een staatkundig deel splitste. De in het Latijn of Italiaans gestelde stukken, veelal brieven, zijn gedateerd en voorzien van een samenvatting. Het merendeel van de opgenomen stukken berust in de diverse collecties van het Vaticaans Archief. Daarnaast bevat de uitgave ook papieren van Ottavio Mirto Frangipani afkomstig uit de Nationale Bibliotheek te Napels. Frangipani was vanaf 1587 pauselijk vertegenwoordiger of nuntius voor Neder-Duitsland, de Rijnstreek en de Nederlanden met als standplaats Keulen.