Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bekijk resource
Charters from Gelre and Zutphen 1148-1326
Charters from Gelre and Zutphen 1148-1326
Bekijk resource
Charters from Holland and Zeeland 726-1299
Charters from Holland and Zeeland 726-1299
Bekijk resource
Charters from Utrecht Foundation until 1301
Charters from Utrecht Foundation until 1301
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Papal indulgences 1300-1600
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Papal indulgences 1300-1600
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bekijk resource
Digitale Charterbank Nederland
Digitale Charterbank Nederland
Bekijk resource
Documented sources on the history of Dutch trade with England, Scotland and Ireland
Documented sources on the history of Dutch trade with England, Scotland and Ireland
Bekijk resource
Dutch trade with the Baltic Sea region 1122-1499
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
North-Brabant Charters 690-1312
North-Brabant Charters 690-1312
Bekijk resource
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Bekijk resource
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Bekijk resource
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Bekijk resource
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Bekijk resource
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Bekijk resource
Sources for the economic history of the lower Maas region 1104-1534
Sources for the economic history of the lower Maas region 1104-1534
Bekijk resource
Sources on the history of Middelburg 1217-1574
Bekijk resource
Sources on the history of Rijnsburg Abbey 1140-1620
Sources on the history of Rijnsburg Abbey 1140-1620
Bekijk resource
Sources on the history of trade with France 753-1585
Sources on the history of trade with France 753-1585
Bekijk resource
The administration of Holland. Writings on the administration of the county of Holland in the period from 1299 to1567
The administration of Holland. Writings on the administration of the county of Holland in the period from 1299 to1567
Bekijk resource
The registers of the Counts of Holland in the Hainaut period, 1299-1345
The registers of the Counts of Holland in the Hainaut period, 1299-1345
Bekijk resource