Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620

Uitgegeven door Maria Hüffer (jaar van publicatie: 1951)

In 1133 stichtte gravin Petronella, weduwe van graaf Floris II van Holland, een vrouwenabdij in Rijnsburg. De instelling zou onder de bescherming van de grafelijkheid uitgroeien tot de voornaamste adellijke vrouwenabij in Holland met uitgestrekte bezittingen in Holland en Zeeland. In 1574 werden de abdijgebouwen verwoest, nadat de abdis en de nonnen eerder al waren gevlucht. De Ridderschap van Holland nam het beheer van de goederen van de abdij over en kende nog tot 1620 prebenden toe aan voormalige bewoonsters van de instelling, die zich in Leiden hadden gevestigd.

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 32 en 32) en OCR-versoe. De tweedelige bronnenuitgave geeft een lijst van abdissen, regesten van belangrijke akten uit de jaren 1140-1620, het manboek met lenen van de abdij uit 1383-1463 en uittreksels van rekeningen uit 1375-1500. Zij zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het archief van de instelling, dat op het Nationaal Archief in Den Haag wordt bewaard. Het eerste deel bevat een uitvoerige inleiding, waarin aandacht wordt geschonken aan onder meer de geschiedenis van de abdij, de vorming en lotgevallen van het archief en de diverse munten in de rekeningen.