A description of the Dutch East India Company (VOC) by Pieter van Dam 1693-1701
A description of the Dutch East India Company (VOC) by Pieter van Dam 1693-1701
Bekijk resource
Amsterdam notarial deeds relating to the trade with Archangel in the period 1594-1724
Amsterdam notarial deeds relating to the trade with Archangel in the period 1594-1724
Bekijk resource
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Bekijk resource
Andries Vierlingh, Tracts on dikes 1576-1579
Andries Vierlingh, Tracts on dikes 1576-1579
Bekijk resource
Bartholomaeus Anglicus – De proprietatibus rerum
Bartholomaeus Anglicus – De proprietatibus rerum
Bekijk resource
Bartholomeus Engelsman –  Van den proprieteyten der dinghen
Bartholomeus Engelsman – Van den proprieteyten der dinghen
Bekijk resource
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bekijk resource
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Bekijk resource
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Bekijk resource
Brieven van Belle van Zuylen
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Papal indulgences 1300-1600
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Papal indulgences 1300-1600
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bekijk resource
Correspondence of the Dutch and Frisian Stadtholders’ Wives, 1605–1725
Correspondence of the Dutch and Frisian Stadtholders’ Wives, 1605–1725
Bekijk resource
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Bekijk resource
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Bekijk resource
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
Bekijk resource
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Bekijk resource
Documented sources on the history of Dutch trade with England, Scotland and Ireland
Documented sources on the history of Dutch trade with England, Scotland and Ireland
Bekijk resource
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Bekijk resource
Documents regarding Church and School in the provinces of Ambon, Ternate and Banda during the East India Company, 1605-1791
Documents regarding Church and School in the provinces of Ambon, Ternate and Banda during the East India Company, 1605-1791
Bekijk resource
Dutch naval wars 1652-1676
Bekijk resource
Dutch Prize Papers
Bekijk resource
Dutch Ships and Sailors
Dutch Ships and Sailors
Bekijk resource
Dutch trade with the Baltic Sea region 1122-1499
Bekijk resource
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Bekijk resource
Elections Dutch Lower Chamber 1848-1918
Bekijk resource
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
Bekijk resource
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
Bekijk resource
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Excerpta Romana. Sources of the Roman history of the Netherlands
Excerpta Romana. Sources of the Roman history of the Netherlands
Bekijk resource
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Bekijk resource
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Guyana ordinance book 1670-1816
Bekijk resource
History of the Dutch Mission and Overseas Churches
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Bekijk resource
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Bekijk resource
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Papers concerning his state policies and family life, 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Papers concerning his state policies and family life, 1570-1620
Bekijk resource
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Bekijk resource
Letters and other papers related to Daniël van der Meulen 1584-1600
Letters and other papers related to Daniël van der Meulen 1584-1600
Bekijk resource
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Bekijk resource
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Bekijk resource
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Bekijk resource
Nicolaas Witsen
Bekijk resource
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Bekijk resource
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Bekijk resource
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Bekijk resource
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Bekijk resource
Provincial Finances of the Dutch Republic 1572-1795
Provincial Finances of the Dutch Republic 1572-1795
Bekijk resource
Requests for information made by the Batavian-French government 1795-1813
Requests for information made by the Batavian-French government 1795-1813
Bekijk resource
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1592-1727
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1592-1727
Bekijk resource
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1727-1831
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1727-1831
Bekijk resource
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands in the 16th century
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands in the 16th century
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Bekijk resource
Sources of information on the life and work of D.V. Coornhert 1541-1590
Sources of information on the life and work of D.V. Coornhert 1541-1590
Bekijk resource
Sources on the history of Levantine trade 1590-1826
Sources on the history of Levantine trade 1590-1826
Bekijk resource
Sources on the history of Middelburg 1217-1574
Bekijk resource
Sources on the history of trade with France 753-1585
Sources on the history of trade with France 753-1585
Bekijk resource
The administration of Holland. Writings on the administration of the county of Holland in the period from 1299 to1567
The administration of Holland. Writings on the administration of the county of Holland in the period from 1299 to1567
Bekijk resource
The Cornelius Aurelius chronicles
Bekijk resource
The diaries of G.K. van Hogendorp 1806-1813
Bekijk resource
The Dutch East India Company’s shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795
The Dutch East India Company’s shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795
Bekijk resource
The historical record of the Netherlands 1795-1840
The historical record of the Netherlands 1795-1840
Bekijk resource
The origins of the Constitution 1814-1815. Collection of Sources
The origins of the Constitution 1814-1815. Collection of Sources
Bekijk resource
The United East India Company (VOC) in Persia 1611-1638
The United East India Company (VOC) in Persia 1611-1638
Bekijk resource
The United East India Company (VOC) in Taiwan 1629-1662
The United East India Company (VOC) in Taiwan 1629-1662
Bekijk resource
Tractaet van dijckagie
Bekijk resource
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Bekijk resource
Walewein ende Keye
Bekijk resource
Walewein ende Keye
Bekijk resource