Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)
Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)
Bekijk resource
Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden in Italië
Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden in Italië
Bekijk resource
Disclosure and publication of documents concerning Dutch constitutional committees, 1883-1983
Disclosure and publication of documents concerning Dutch constitutional committees, 1883-1983
Bekijk resource
Dutch artists and scholars in Italy 745-1862
Dutch artists and scholars in Italy 745-1862
Bekijk resource
Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
Bekijk resource
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Bekijk resource
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Bekijk resource
Guide to the archives of the ministries and the High Councils of State, 1814-1940
Guide to the archives of the ministries and the High Councils of State, 1814-1940
Bekijk resource
Healthcare insurers 1870-1968: a research guide
Healthcare insurers 1870-1968: a research guide
Bekijk resource
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Bekijk resource
Instruments of power. The States General and their archives 1576-1796
Instruments of power. The States General and their archives 1576-1796
Bekijk resource
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Bekijk resource
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep
Bekijk resource
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Bekijk resource
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Bekijk resource
Princely archives of Gelre, Holland, Zealand and the Sticht prior to 1500
Princely archives of Gelre, Holland, Zealand and the Sticht prior to 1500
Bekijk resource
Research Guide dealing with Government and Administration in the Batavian-French period 1795-1813
Research Guide dealing with Government and Administration in the Batavian-French period 1795-1813
Bekijk resource
Research Guide World War II Victims
Research Guide World War II Victims
Bekijk resource
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1727-1831
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1727-1831
Bekijk resource
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1832-1914
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1832-1914
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Bekijk resource
Social Security 1890-1967
Bekijk resource
Sociale Zekerheid 1890-1967
Sociale Zekerheid 1890-1967
Bekijk resource
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
Bekijk resource
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
Bekijk resource
The Netherlands and Italy 649-1850
Bekijk resource
The Netherlands and Sweden 1520-1920
The Netherlands and Sweden 1520-1920
Bekijk resource
The Netherlands and the Baltic countries 1191-1792
The Netherlands and the Baltic countries 1191-1792
Bekijk resource