Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)

Ingesteld door G.W. Kernkamp (jaar van publicatie: 1909)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 4) en OCR-tekstbewerking van archivalia uit de Baltische landen, met betrekking tot handel met de Nederlanden. Deze uitgave is een verslag van het onderzoek in archieven in Zweden (Stockholm) en Denemarken (Kopenhagen), alsmede archieven en bibliotheken in verschillende Duitse Oostzeesteden (Kiel, Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Danzig en Königsberg). Het betreft hier een selectieve beschrijving van documenten: niet alle handelssteden rond de Oostzee werden bezocht, noch is de inventarisatie van archivalia volledig. Maar de in regest weergegeven of soms uitgebreid geciteerde archivalia kunnen een eerste aanknopingspunt bieden voor onderzoek.

Achterin de uitgave is een index van persoons- en plaatsnamen opgenomen, alsmede een chronologisch-systematische index. Een recentere beschrijving van Zweedse archivalia is Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.