De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823

In de zomer van 1823 maakten Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp een voetreis door Nederland. Allebei hielden ze nauwkeurig aantekeningen bij, die werden vastgelegd in reisverslagen. Van Lennep stuurde zijn verslag in brieven aan zijn zus Antje. Hij heeft deze brieven later twee keer bewerkt tot een dagboek. In 1942 verzorgde M. Elisabeth Kluit onder de titel Nederland in den goeden ouden tijd de eerste uitgave van het dagboek van Van Lennep.

Van Hogendorps dagboek is nog nooit gepubliceerd. De diplomatische edities van de reisverslagen van Van Lennep en Van Hogendorp op deze website werden gemaakt door Marita Mathijsen en Karin Hoogeland.