Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp

Uitgegeven door J. Haak; met een inleiding van W.G. van der Moer (jaar van publicatie: 1981)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave ( Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 51) en OCR-tekstbewerking van het Journal d’Adrichem en het Journal de La Haye. Deze bronnen berusten in de collectie Van Hogendorp in het Nationaal Archief in Den Haag. Nadat eerder fragmenten waren opgenomen in de Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, 7 dln. (’s-Gravenhage 1866-1903), werd in deze uitgave de integrale tekst gepubliceerd. Hieraan zijn, als bijlagen, twee nota’s van Van Hogendorp uit 1808 toegevoegd over respectievelijk Oost-Indië en West-Indië. De tekst is in het Frans en wordt zonder vertaling gepresenteerd. De annotatie is – vooral wat de persoonsgegevens betreft – zeer uitvoerig, waardoor de uitgave van belang is voor een ruimer publiek dan alleen vakhistorici.

Tijdens de Bataafs-Franse tijd bekleedde de Oranjegezinde regent Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) geen politieke of bestuurlijke functies. Vanaf 1806 leidde hij een teruggetrokken, rentenierend bestaan op zijn buitenplaats ‘Adrichem’ bij Beverwijk, en daarna, vanaf 1809, in een herenhuis op de Haagse Kneuterdijk. In deze jaren noteerde Van Hogendorp met zekere regelmaat zijn overpeinzingen bij de politieke en militaire gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Hoewel hij daarnaast ook schreef over zijn zakelijke en financiële wederwaardigheden en tevens zijn persoonlijke zorgen over eigen gezondheid en gezin aan het papier toevertrouwde, moeten deze chronologische aantekeningen toch meer worden gezien als een ‘document intellectuel’ dan als een ‘document humain’.