Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen

Bewerkt door Gisela Jongbloet-van Houtte (jaar van publicatie: 1986)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 196) en OCR-tekstbewerking van de brieven en bescheiden van Daniël van der Meulen (Antwerpen 1554 – Leiden 1600), internationaal koopman en diplomaat. Zijn handelscarrière had hij mede te danken aan zijn in 1584 gesloten huwelijk met Hester della Faille, dochter uit een zeer rijk Antwerps koopmansgeslacht. In hetzelfde jaar was Van der Meulen door de Staten van Brabant als afgevaardigde naar de Staten-Generaal in het opstandige Noorden gezonden. De val van Antwerpen in 1585 noopte Van der Meulen en zijn compagnons het koopmansbedrijf te reorganiseren en te verplaatsen naar het Noord-Duitse Bremen. Daar woonde hij tot 1591 om zich vervolgens definitief in Leiden te vestigen. De firma Van der Meulen handelde aanvankelijk op Duitsland en richtte zich na 1591 ook op het Middellandse Zeegebied.

Het koopmansarchief van Daniël van der Meulen berust in het Gemeentearchief Leiden. Van de voorgenomen bronnenreeks op basis van dit archief is slechts één deel verschenen. In dit deel zijn 181 brieven opgenomen uit de periode tussen augustus 1584 en september 1585. Ze zijn hoofdzakelijk aan Van der Meulen geadresseerd. Daarnaast bestaat de bronnuitgave uit andere bescheiden, waaronder facturen, instructies en overzichten. Tezamen geven de bronnen inzicht in de gang van zaken binnen een groot koopmanshuis. Verder bevatten ze veel informatie over het beleg van Antwerpen en de politieke ontwikkelingen en het culturele leven van die periode. De meeste brieven zijn geschreven in het Nederlands, enkele in het Frans of het Italiaans. De uitgave is voorzien van een gemengde index op zaken, persoons- en plaatsnamen.