Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676

Verzameld door H.T. Colenbrander (jaar van publicatie: 1919)

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking. Van deze uitgave zijn twee delen verschenen: 1652-1667 en 1667-1676. De documenten zijn in het Engels, Frans, Nederlands, Duits, Zweeds of Deens opgesteld en zijn gerangschikt naar krijgsbedrijf. Ze zijn afkomstig van diplomaten, vlootvoogden, marinefunctionarissen en particuliere correspondenten. Ze omvatten zowel stukken over diplomatieke onderhandelingen als berichten over vlootbewegingen en zeeslagen.

Na haar onafhankelijkheid in 1648 werd de handelssuprematie van de Republiek der Verenigde Nederlanden binnen en buiten Europa gedurende een kwart eeuw militair zwaar op de proef gesteld. Tegen de verschillende Europese grootmachten werd een reeks zeeoorlogen gevoerd: Engeland (1652-1654; 1665-1667; 1672-1674); Zweden (1656-1660); Frankrijk (1672-1674) en Spanje (1676). Dit was de periode van grote zeeslagen – soms verspreid over meerdere dagen – en beroemde admiraals als Tromp en De Ruyter. Hoewel in de propaganda vaak sprake was van klinkende overwinningen of even desastreuze nederlagen, waren de zeeslagen zelden van beslissend belang.