Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd

Uitgegeven door W.S. Unger (jaar van publicatie: 1923-1931)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 54, 61 en 75) en OCR-tekstbewerking van de drie delen Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. De bronnen zijn van onschatbare waarde voor het onderzoek naar Middelburg, Walcheren en Zeeland in de 13e tot en met de 16e eeuw. W.S. Unger bewerkte het omvangrijke materiaal, dat binnen een decennium werd gepubliceerd. Deel I (1923) bevat de bronnen over bestuur, recht en rechtspraak, kerkelijke zaken en armenzorg, de algemene geschiedenis van de stad en de verhouding tot haar omgeving; in deel II (1926) staan de stukken ter toelichting van de ontwikkeling van de stedelijke financiën centraal; deel III (1931) ten slotte documenteert de bronnen voor de economische geschiedenis van de stad.