Dutch Ships and Sailors

Dutch Ships and Sailors is een project dat tot doel heeft een infrastructuur te bieden voor maritiem-historische datasets, waarbij correlerende gegevens met elkaar worden verbonden via semantische webtechnologie. Het brengt datasets samen met betrekking tot personeelswerving en scheepvaart in de Oost-Indische handel (voornamelijk 18e eeuw) en in de scheepvaart van de noordelijke provincies van Nederland (voornamelijk 19e eeuw).

Voor de noordelijke provincies bevat de database gegevens over het aangeworven personeel, de schepen en andere variabelen (Monsterrollen Noordelijke Nederlanden). Voor de VOC bevatten de betrokken datasets gegevens over de werving van personeel in de Nederlandse Republiek (VOC Opvarenden), de reizen van schepen naar Azië en terug (Nederlands-Aziatische Scheepvaart), het aanmonsteren van schepen en de samenstelling van de bemanning in Aziatische wateren (Generale Zeemonsterrollen).