Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326

Uitgegeven door E.J. Harenberg, M.S. Polak en E.C. Dijkhof; met medewerking van F. Ketner en M. Dillo (jaar van uitgave: 1980-2003)

Oorkonden bestrijken naar hun inhoud alle mogelijke aspecten van het maatschappelijke leven: betrekkingen tussen vorsten; pauselijke gunstverleningen; schenking, koop en verkoop, huur en pacht van onroerend goed; geldtransacties; regelgeving door allerhande overheden; rechterlijke uitspraken; bevelschriften; en nog zoveel meer. Er is vrijwel geen onderdeel van de middeleeuwse geschiedenis of het is schatplichtig aan de oorkonde als bron. Daarnaast verschaft het onderzoek van schrift, bewoordingen en bezegeling ons inzichten aangaande het ontstaan van de oorkonden en het milieu en de organisaties waarbinnen zij tot stand kwamen.

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van de modern-kritische uitgave van belangrijke Gelderse oorkondegroepen (1148-1326). Deze is in de eerste plaats opgezet, omdat de onvolledige, slordige en onkritische 19e-eeuwse uitgaven een obstakel vormen voor de kwaliteit en doelmatigheid van het huidige wetenschappelijke onderzoek. Dit is voor de vroege schriftelijke bronnen over het Gelderse gebied vrijwel uitsluitend aangewezen op oorkonden. Het aantal onuitgegeven oorkonden bleek veel groter dan verwacht, zodat een beperking tot de interessantste oorkondegroepen noodzakelijk werd. De bewerking is geschied per archief. Veel aandacht is besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de oorkonden met het oog op toetsing van hun echtheid en hun historische betrouwbaarheid in het algemeen. Het oorkondenboek is verschenen in acht losbladige afleveringen, elk met een index en met foto’s van de originelen.