Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700

Uitgegeven door W.P.C. Knuttel (jaar van publicatie: 1908-1916)

Na 1619 werden geen nationale synoden meer gehouden. De “particuliere” synoden in de provincies wonnen daardoor aan belang. Ze hielden ook onderling contact. De Particuliere Synode van Zuid-Holland nam een centrale plaats in, mede vanwege de contacten met de Haagse overheden. Het gebied van deze synode besloeg het huidige Zuid-Holland, het noordelijke deel van Brabant en de “Oranje”-classes Breda en Buren. De Particuliere Synode kwam eenmaal per jaar bijeen. Men behandelde problemen van theologische en praktische aard, maar ook onenigheden die plaatselijk niet konden worden opgelost.

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 3, 5, 8, 11, 15, 16) en OCR-tekstbewerking van de acta van de Particuliere Synoden van Zuid-Holland, waar nodig aangevuld met de gravamina (bezwaarschriften aan de overheid). Deel I bevat een algemene inleiding. De delen II, IV en VI hebben korte inleidingen over onderwerpen, namelijk de verhouding tussen kerk en overheid, de politieke strijd omtrent de inhoud van het gebed voor de overheid, de hulp aan buitenlandse kerken en de censuur van boeken. In alle delen zijn afzonderlijke indices op persoonsnamen, plaatsnamen en zaken opgenomen.