Handschrift Van den Stock

Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, deel 14

Het Handschrift-Van den Stock (Brussel, KBR, II 116) is een dun, maar verrassend boekje. De Oost-Vlaamse kopiist heeft het zeer waarschijnlijk voor eigen gebruik aangelegd (circa 1450). Het bevat zestien teksten, waaronder een beschrijving van tafelmanieren, een gedeelte uit de vers-Lucidarius, rijmspreuken, berijmde boetpsalmen en de sproke Van tijtverlies van Bouden van den Lore. De teksten duiden erop dat de Vlaamse samensteller niet alleen begaan was met zijn zielenheil, maar ook met correcte sociale omgangsvormen. Het handschrift is vernoemd naar een zestiende-eeuwse bezitter die zijn naam in een ondermarge noteerde: Olivier vanden Stock.

Uitgegeven door Daniël Ermens