Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme

(jaar van publicatie: 1978-2006)

De zes gedigitaliseerde delen van het Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme bevatten zo’n 2200 levensbeschrijvingen van personen die in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme een rol hebben gespeeld. De periode die het lexicon bestrijkt, loopt van het begin der kerkhervorming in de zestiende eeuw tot 1968. Personen die na 1968 zijn overleden, zijn niet behandeld. Tot de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme worden mede gerekend de reformatieperiode van het Belgische protestantisme en de geschiedenis van de Nederlandse gemeenten in het buitenland en de vroegere Nederlandse koloniën. Het lexicon is een initiatief van het Kerkhistorisch Gezelschap in Nederland.