Hattem c5

Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur

Dit is een editie van het 15e-eeuwse handschrift Hattem C5. De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft dit handschrift in langdurige bruikleen van het Voerman Museum Hattem. In het 564 pagina’s tellende handschrift zijn een aantal bekende en minder bekende artesteksten verzameld (o.a. medische, natuurkundige en alchemistische teksten), voor het merendeel in het Middelnederlands, voor een klein deel in het Latijn (± 10 pagina’s) en voor een wat groter deel in het Middelfrans (± 85 pagina’s). Deze editie is verzorgd door WEMAL (Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur). Het handschrift is integraal uitgegeven, dus inclusief de Latijnse en Middelfranse teksten, in een diplomatische editie, met het doel de teksten beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en voor een breder belangstellend publiek.