Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland

Getranscribeerd door A. de Hamer (jaar van publicatie: 2011)

Dit is een online transcriptie op basis van de in 1517 te Leiden gepubliceerde Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland. Dit werk, geschreven door de Goudse humanist Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531) en tegenwoordig vooral bekend onder de naam ‘Divisiekroniek’, is integraal toegankelijk gemaakt aan de hand van afbeeldingen van een exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek. Het boek beschrijft vooral de geschiedenis van Holland vanaf de vroegste tijden tot het jaar 1517. Daarnaast behelst het een wereldgeschiedenis, een populair genre in de late Middeleeuwen.

Cornelius Aurelius stelde zijn boek samen op basis van een grote verscheidenheid aan oude en eigentijdse geschiedwerken uit binnen- en buitenland. Zijn kroniek heeft nog lang een grote invloed gehad, want een verkorte versie ervan deed tot in de negentiende eeuw dienst als schoolboek voor de vaderlandse geschiedenis.

De druk van 1517 is voorts van kunsthistorische betekenis vanwege de tientallen houtsneden die erin zijn opgenomen. Een aantal ervan wordt toegeschreven aan Lucas van Leyden en diens school.