Blauwe Schuit-handschrift

Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, deel 16

Het Blauwe Schuit-handschrift (Den Haag, KB, 75 H 57). Met komische vertelsels, burleske humor en spotlust naast verfijnde hoofsheid, minnereden en Duitsgekleurde poëzie, is dit gevarieerde, even na 1440 geschreven en helaas in allerlei opzichten gemankeerde handschrift terzelfdertijd een fascinerende echo van een dan reeds tanende hoofse cultuur, als het beginpunt van een langdurig voortlevend stedelijk fenomeen: de Blauwe Schuit. De teksten zelf, de raadselachtige notities en blunders van de beide kopiisten, samen met de intrigerende herkomst uit het klooster Egmond maken dit papieren boekje tot een uniek studieobject voor mediëvisten en literair-historici.

Uitgegeven door Herman Brinkman