Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428

Bewerkt door M.A. van der Eerden-Vonk; met medewerking van W.J. Alberts en Th.J. van Rensch (jaar van publicatie: 1992)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van de raadsverslagen van Maastricht. In de zogeheten raadsverdragen regelde het stadsbestuur van Maastricht tal van facetten van het stedelijk leven in de late Middeleeuwen, zoals de handhaving van de openbare orde, privileges van de stad en de burgers, de zorg voor een goede rechtspleging, de militaire verdediging, de armenzorg en nam het besluiten op het terrein van handel en nijverheid. De raadsverdragen vormen zeer belangwekkend historisch materiaal voor geïnteresseerden in stadsgeschiedenis, in het bijzonder van Maastricht en wijde omstreken, en zij bevatten ook belangrijke informatie voor taalkundigen, genealogen en volkskundigen.