Ogier van Denemerken

De Karelroman Ogier van Denemerken is een van de grote onbekenden in de Middelnederlandse literatuur. Dat ligt niet aan de literaire kwaliteit maar aan de overlevering ervan. Enerzijds bezitten we zeven fragmenten van het begin van de veertiende eeuw, die samen ongeveer 786 verzen overleveren, een fractie van wat er ooit geweest moet zijn. Anderzijds berust er in de Heidelbergse universiteitsbibliotheek een compleet vijftiende-eeuws handschrift met bijna 24.000 verzen, dat echter lange tijd op publicatie heeft moeten wachten. De eerste uitgave in boekvorm werd verzorgd door de Duitse germanist Hilkert Weddige en verscheen in 2002 als deel 83 van de reeks Deutsche Texte des Mittelalters in de Berlijnse Akademie Verlag. Maar ook daarna is de belangstelling voor Ogier van Denemerken niet sterk toegenomen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat het Heidelbergse ‘Ogier von Dänemark’-manuscript in een opmerkelijk soort Middelhoogduits geschreven is, waar medio-neerlandici en zelfs germanisten behoorlijke moeilijkheden mee hebben. Het is dus de hoogste tijd om dit niet onbelangrijke werk in een zodanige vorm te presenteren, dat het de aandacht kan krijgen die het verdient.