Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572

Uitgegeven door J.G. Smit, J.W.J. Burgers en E.T. van der Vlist; met medewerking van M.-C. Le Bailly (jaar van publicatie: 2011)

Deze database bevat de reconstructie van de vergaderingen van de Staten van Zeeland en de daaraan voorafgaande bijeenkomsten van de landsheer met de Zeeuwse steden en van de Zeeuwse steden onderling. De editie bestrijkt de periode 1318-1572.