Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech

Het handschrift Aantekeningen van Van Abbesteech is getranscribeerd en hertaald door vrijwilligers van Gouda op Schrift, werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude. Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland te Gouda (Collectie Varia, 0200. 10500).

Theodoor van Abbesteech is de jongste van de Goudse geschiedschrijvers van rond 1700. Waarschijnlijk is hij geboren in 1673 en overleden in 1707, slechts 35 jaar oud. Hij behoorde in de periode 1702-1707 tot het bestuur van Gouda en bekleedde diverse functies.

Zijn handschrift bestaat uit een hoofdtekst en een later meegebonden voorwerk dat begint met ‘Extracten uyt het Vroedschapboek der Stad Gouda’. Het geheel is een gevarieerde verzameling teksten met Gouda tot onderwerp, o.a.: Regenten, reglementen en inkomsten van het Oudemannenhuis, Kroniek van Gouda, Hoe Gouda geus werd, Naamlijst van Goudse predikanten 1573-1700, Lijst met regenten van het Aalmoezeniershuis.

Voor het historische gedeelte heeft Van Abbesteech uit diverse bronnen en archiefstukken geput waaronder het zogenoemde Memorieboekje van Vereyck. Het handschrift telt 151 folia en is geschreven in één hand; het voorwerk telt 4 folia in een andere hand.