Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht

Uitgegeven door Antheun Janse met medewerking van Ingrid Biesheuvel. Eindredactie: Karin Tilmans (jaar van publicatie: 2005)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 102) en OCR-tekstbewerking van de Kattendijke-kroniek. In de jaren 1484-1493 is waarschijnlijk de zogeheten Kattendijke-kroniek geschreven. Deze kroniek was tot voor kort nagenoeg onbekend en is daarom ook onuitgegeven gebleven. De kroniek biedt een combinatie van een verhaal over de geschiedenis van Troje, een wereldgeschiedenis en een geschiedenis van de Nederlanden tot aan de tijd van hertogin Maria van Bourgondië (1477-1481) en haar man, hertog, later keizer Maximiliaan van Habsburg. Qua historische stof bevat de kroniek een ingewikkelde compilatie met veel nieuwe historische passages die bovendien rijk geïllustreerd is met houtsneden en heraldische voorstellingen. De uitgave is verzorgd door een werkgroep van deskundigen uit verschillende deeldisciplines.