Handschrift Serrure

Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, deel 15

Het Handschrift-Serrure (Brussel, KBR II 144) is een papieren handschrift, dat in fasen tot stand is gekomen in de zestiende en zeventiende eeuw, waarschijnlijk in het zuiden van het hertogdom Gelre. Het bevat maar liefst 68 korte teksten, waaronder liederen, spreuken, minnevragen, preken, parodieën op recepten en ook enkele Latijnse teksten. Het tweede van de drie codicologische delen bevat het Straßburger Rätselbuch. De zeer gevarieerde tekstcollectie lijkt te stammen uit een studentenmilieu en is door Herman Pleij gekarakteriseerd als ‘bescheiden Carmina Burana-variant in de volkstaal’.

Uitgegeven door Erika Langbroek & Annelies Roeleveld