Heber-Serrurecodex

Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, deel 17

De Heber-Serrurecodex (Gent, Universiteitsbibliotheek, Hs. 1374) bevat vooral ethisch-didactische rijmteksten. Het handschrift is door één kopiist (noodnaam Tweede Partie-kopiist) in fasen geproduceerd en uitvoerig gecorrigeerd. Van deze kopiist zijn ook verschillende andere producten bewaard gebleven. De codex is waarschijnlijk tot stand gekomen aan het einde van de veertiende eeuw in het kartuizerklooster van Herne. Het handschrift bevat een groot aantal unica, waaronder grote excerpten uit de Spiegel historiael, en enkele zeldzame strofische gedichten, namelijk de Rinclus, alle vier de Martijn-gedichten en Der kerken claghe.

Uitgegeven door Renée Gabriël en Mike Kestemont