VOC Kenniscentrum

Het VOC-Kenniscentrum was oorspronkelijk een project Gerrit Knaap van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Per 1 juli 2014 is de website overgenomen door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De VOC was in zijn tijd een omvangrijke en complexe organisatie. De op deze website geboden informatie bestrijkt dan ook slechts een deel van de rijk geschakeerde werkelijkheid.