Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720

Bewerkt door G. von Antal en J.C.H. de Pater (jaar van publicatie: 1929-1934)

Opeenvolgende Nederlandse gezanten aan het keizerlijke hof te Wenen, van wie Coenraad van Heemskerck, Jacob Hop, Adolf Hendrik van Rechteren-Almelo en vader en zoon Hamel Bruynincx de belangrijksten waren, hielden hun opdrachtgevers in Den Haag nauwgezet op de hoogte van hun onderhandelingen. De positie van de keizer als bondgenoot van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de strijd tegen Frankrijk, de opstand in Hongarije, de keizerlijke aanspraken op de Spaanse troon en de verstandhouding met de Ottomaanse Porte zijn slechts een aantal van de onderwerpen die geregeld aan de orde komen.

Deze uitgave bevat de facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van de brievendie grotendeels zijn gericht aan de griffier van de Staten-Generaal; een aantal is geschreven aan de opeenvolgende raadpensionarissen van Holland, Gaspar Fagel en Anthonie Heinsius, en aan stadhouder Willem III.