Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811

Uitgegeven door P.C. Molhuysen (jaar van publicatie: 1913-1924)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 20, 29, 38, 45, 48, 53 en 56) en OCR-tekstbewerking van de bronnen tot de geschiedenis van de Leidse universitei. In deze uitgave van zeven delen worden de besluiten gepubliceerd van de belangrijkste bestuursorganen van de universiteit, het college van Curatoren en Burgemeesters en de Senaat (vergadering van professoren).

Elk van de zeven delen is chronologisch ingedeeld, met van elk jaar eerst de resoluties van Curatoren en Burgemeesters en vervolgens de verhandelingen van de Senaat. De resoluties zijn grotendeels in samenvatting weergegeven. Molhuysen maakte een selectie, met de nadruk op gegevens over het onderwijs. De in het Latijn gestelde “acta senatus” zijn wel volledig getranscribeerd. Aan het einde van elk deel volgen transcripties van door Molhuysen geselecteerde bijlagen bij de resoluties van Curatoren en Burgemeesters en enkele documenten uit de archieven van andere instanties. Elk deel heeft een inleiding en een index op persoonsnamen. De uitgave is de basis voor elke studie naar een of meer facetten van de geschiedenis van de Universiteit Leiden.