Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806

Bewerkt door L. de Gou (jaar van publicatie: 1975-1997)

In Nederland is tussen 1796 en 1806 verschillende malen een grondwet ontworpen of voorbereid. Viermaal werden, in samenspraak met de Franse regering, nieuwe staatsregelingen ook daadwerkelijk ingevoerd. Aan elke tekst ging een kortere of langere voorbereiding vooraf, waarbij discussie werd gevoerd over de gewenste structuur van de staat en over de bewoordingen als zodanig.

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 40, 55, 56, 57, 67 en 89) en OCR-tekstbewerking van de bronnenuitgave in zes delen (acht banden) en biedt selecties van documenten uit Nederlandse en Franse archieven. Elk deel bevat een uitvoerige inleiding indices op persoonsnamen, plaatsnamen en zaken en andere relevante lijsten. De stukken illustreren de totstandkoming van de opeenvolgende staatsregelingen. Ook de definitieve tekst is steeds opgenomen.