Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau

Uitgegeven door G. Groen van Prinsterer (jaar van publicatie: 1835-1915)

De 26 delen Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau zijn in vijf series tussen 1835 en 1915 uitgegeven door G. Groen van Prinsterer. Deze uitgave omvat de correspondentie van de prinsen van Oranje en de graven van Nassau, zoals deze wordt beheerd in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Zij omvat de briefwisselingen van Willem I tot en met Willem V, en loopt van 1552 tot 1789. De uitgave is niet voltooid.

De ‘Archives’ bevatten de correspondentie uit het Koninklijk Huisarchief. Vanzelfsprekend zijn vanwege de functies die de Oranjes en Nassaus hebben bekleed en ook vanwege hun internationale betrekkingen, brieven van en aan hen terechtgekomen in andere archieven, in binnen- en buitenland, dan het Koninklijk Huisarchief. De ‘Archives’ omvatten dus niet de gehele correspondentie van de Oranje-Nassau’s. Van de correspondentie die niet in de ‘Archives’ is opgenomen en buiten het Koninklijk Huisarchief wordt bewaard zijn onderdelen uitgegeven. Genoemd worden:

De correspondentie van Willem van Oranje. Deze databank geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de bewaard gebleven correspondentie aan of van Willem van Oranje (1533-1584). De briefwisseling uit de ‘Archives’ is in deze databank opgenomen en de digitale versie van de ‘Archives’ is ook vanuit de databank oproepbaar. De databank vormt het beste vertrekpunt voor onderzoek naar Willem I.

Correspondentie van Willem III en Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Deze uitgave, in vijf gedrukte delen, betreft vooral correspondentie van de stadhouder-koning (1650-1702) en is digitaal beschikbaar.

De 26 delen ‘Archives’ zijn in samenwerking met het Koninklijk Huisarchief digitaal toegankelijk gemaakt.