Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813

Bewerkt door M. van Leeuwen-Canneman (jaar van publicatie: 2009)

Elias Canneman (1777-1861) en Isaac Gogel (1765-1821) hebben een belangrijke rol gespeeld in het nieuwe, nationale, financiële beleid in de jaren die volgden op de Bataafse Omwenteling van 1795. Canneman werkte tussen 1798 en 1811 als ambtenaar op het ministerie van Financiën en klom op tot de hoogste rang. Gogel vervulde verschillende malen de functie van minister.

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van de briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, samengesteld door M. van Leeuwen-Canneman. De correspondentie laat niet alleen een uniek kijkje achter de schermen van het politieke bedrijf zien, maar vult het beeld aan, dat bestudering van alleen officiële bronnen oproept. In het bijzonder vormt zij een bron van kennis over de financieel-economische en politieke verhoudingen, over de wisselwerking tussen de financiën van de staat en het particuliere koopmansbedrijf en over de operationele kant van transacties tussen deze partijen. Maar ook biedt deze privé-correspondentie een boeiend beeld van de twee invloedrijke hoofdpersonen en de tijd waarin zij leefden.