Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795

Verzameld en uitgegeven door P.J. Blok (jaar van publicatie: 1909)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 7) en OCR-tekstbewerking van de Venetiaanse gezantschapsberichten. De Relazioni zijn de eindverslagen die een gezant die van zijn post in den vreemde was teruggekeerd uitbracht aan de Senaat van Venetië. Achttien van zulke verslagen die de gezanten in Den Haag tussen 1607 en 1713 hebben opgesteld, zijn uitgegeven. Zij bevatten vooral informatie over onderwerpen als de algemeen staatkundige verhoudingen in Nederland, de leidende personen, de economie, de financiën en de militaire aangelegenheden, maar ook over wat de Venetiaan karakteristiek vond aan Nederland, topografische bijzonderheden, de godsdienstige verhoudingen, de zeden en de gewoonten.