Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)

Uitgegeven door A.J. Veenendaal (jaar van publicatie: 1950)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 30) en OCR-tekstbewerking van het dagboek van Gisbert Cuper (1644-1716). Hij was regent van Deventer en professor aan de Doorluchtige School aldaar, een geleerde van aanzien in binnen- en buitenland, met correspondenten door geheel Europa. Daarnaast was hij enige jaren gedeputeerde van Overijssel in de Staten-Generaal en als zodanig bekend in Den Haag. Niettemin was zijn aanstelling in 1706 als gedeputeerde te velde (vertegenwoordiger van de Staten-Generaal bij het Staatse leger) tijdens de Spaanse Successieoorlog min of meer een verrassing.

Zijn dagboek over het jaar 1706, nauwgezet bijgehouden, doet enigszins afstandelijk verslag van de oorlogshandelingen in de Zuidelijke Nederlanden, die door de slag bij Ramillies plotseling sterk in het voordeel van de geallieerden uitvielen. Als gedeputeerde te velde maakte Cuper van de gelegenheid gebruik om alle geleerden van naam te bezoeken, alle bijzondere plaatsen, kerken en kastelen te bezichtigen en de banden met geestverwanten nauwer aan te halen. Het dagboek is daarmee militair journaal, reisjournaal en geleerden diarium ineen.