Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000

In het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1880-2000 zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die aan het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen op enigerlei wijze van betekenis zijn geweest. Ook buitenlanders die zich hier hebben onderscheiden en Nederlanders die in het buitenland naam hebben gemaakt, worden in beginsel van een minibiografie voorzien. Deze biografieën in miniformaat zijn geschreven door een groot aantal deskundige auteurs.

Tussen 1979 en 2008 zijn van BWN 1880-2000 zes gedrukte delen verschenen, met in totaal 2071 minibiografieën. Deze delen kunnen worden geraadpleegd in de meeste openbare bibliotheken en in de studiezalen van archieven. Ook zijn ze via de boekhandel of rechtstreeks via het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te bestellen

Sinds 2002 zijn alle levensbeschrijvingen uit de zes gedrukte delen van BWN 1880-2000 online te raadplegen via de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. De teksten van de genoemde biografieën zijn door middel van meervoudige zoek- en selectiemogelijkheden toegankelijk gemaakt. Daarmee kan niet alleen worden gezocht naar één biografie op persoonsnaam, maar is het ook mogelijk groepen biografieën te selecteren met vaste zoektermen (geslacht, geboorte- of sterfjaar, beroep) of met woorden die voorkomen in de teksten.