Londense dagboeken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945

Bewerkt door A.E. Kersten; met medewerking van Eric Th. Mos (jaar van publicatie: 2001)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 95 en 96) en OCR-tekstbewerking van de Londense dagboeken van O.C.A. van Lidth de Jeude. opgetekend in de jaren 1940-1945 vormen ze een zeer belangrijke bron van kennis omtrent de ballingschap van de Nederlandse regering in Londen gedurende de Tweede Wereldoorlog: zowel waar het de regering betreft, het leven van alle dag, het Nederlandse emigrantenmilieu, het Nederlandse bedrijfsleven als de contacten met leden van het Koninklijk Huis.

Van Lidth kan worden gerekend tot de Nederlandse maatschappelijke, politieke en commerciële elite gedurende de jaren dertig en veertig. In het interbellum was hij minister van Waterstaat geweest (1935-1937), voorzitter van de Liberale Staatspartij en bekleedde hij diverse commissariaten in het Nederlandse bedrijfsleven, onder andere van de Billiton Mij. In Londen was hij van september 1942 tot februari 1945 minister van Oorlog.

De dagboeken zijn uitgegeven als tekstuitgave, die ter toelichting is geannoteerd en verder toegankelijk gemaakt door een index op persoons- en zakelijke trefwoorden