Diplomatieke Getuigenissen

Samengesteld door Marc Dierikx en Cees Heere, met medewerking van Stijn Berendsen, Arthur Bruin, Boukje van der Hoeden, en Mari Smits.

Diplomatieke Getuigenissen is een oral history-project over de geschiedenis van het Nederlands buitenlands beleid. Gedurende het project zijn ca. 40 oud-diplomaten en beleidsmedewerkers geĆÆnterviewd over hun betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van het buitenlands beleid van Nederland, van veiligheidsbeleid en Europese integratie tot ontwikkelingssamenwerking en conflictbemiddeling. In totaal zijn bijna 100 interviews afgenomen. Deze oral histories worden hier gepresenteerd als een bronnencollectie voor wetenschappelijk en historisch onderzoek.

De interviews betreffen de ervaringen, herinneringen en reflecties van Nederlandse diplomaten, en schetsen historische ontwikkelingen waar Nederland direct of zijdelings bij betrokken was. De persoonlijke getuigenissen hiermee tevens een beeld van wat er achter officiƫle documenten verborgen bleef.

De interviews zijn opgenomen met beeld en geluid, en woordelijk uitgewerkt als tekst. Om de collectie inzichtelijk en toegankelijk te maken werd, met gebruikmaking van transcriptie- en zoektechnologieĆ«n, een op meerdere niveaus doorzoekbare website ontwikkeld. De hier verzamelde interviews en teksten zijn bedoeld als bron voor onderzoekers, studenten en geĆÆnteresseerden om inzicht te verkrijgen in diplomatieke praktijken, strategieĆ«n en uitdagingen.