Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)

Uitgegeven door N. Japikse (jaar van publicatie: 1927-1935)

Willem III, prins van Oranje, was vanaf 1672 stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en van 1689 tot 1702 tevens koning van Engeland. Hans Willem Bentinck was politiek vertrouweling en medewerker van Willem III en bekleedde in de Republiek, en vanaf 1689 in Engeland, hoge functies en werd daar eerste graaf van Portland.

Deze online uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van de briefwisseling tussen Willem III en Bentinck. Deze is uitgegeven in vijf delen, gesplitst over twee gedeelten. De uitgave omvat hun onderlinge correspondentie, maar ook de briefwisseling van elk afzonderlijk met andere correspondenten. De uitgegeven brieven in het eerste gedeelte van de uitgave (in twee delen) berusten in het Bentinck-archief in Welbeck Abbey in Engeland, de stukken van het tweede gedeelte (in drie delen) in verschillende Nederlandse en Engelse archieven en bibliotheken.

Brieven van Willem III zijn ook elders gepubliceerd. Verwezen wordt naar de inleidingen en de literatuuropgaven van de uitgave. Vermeld wordt hier de derde serie (in drie delen) van de Archives ou Correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau.