Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950

Uitgegeven door S.L. van der Wal, P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten

De twintigdelige uitgave Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 bevat een selectie van documenten die een zo representatief mogelijke weerspiegeling geven van het door de Nederlandse en Nederlands-Indische regeringen gevoerde beleid ten aanzien van Nederlands-Indië/Indonesië. De bronnenpublicatie is het resultaat van een regeringsopdracht die in 1969 naar aanleiding van Kamervragen over het optreden van Nederlandse militairen in Indonesië werd gegeven. De documenten – zoals notulen en verslagen van vergaderingen, rapporten, telegrammen en briefwisselingen – zijn grotendeels afkomstig uit overheidsarchieven. Deze selectie is aangevuld met documenten, vooral brieven, uit de privé-archieven van de toemalige beleidsmakers.

De delen I en XI zijn voorzien van een uitgebreide inleiding met toelichting op de geraadpleegde archieven en richtlijnen voor de selectie van de documenten. Ieder deel is voorzien van een register van zaken en een register van personen.