Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645

Uitgegeven door P.C. Molhuysen, B.L. Meulenbroek, Paula P. Witkam, Henk J.M. Nellen en Cornelia M. Ridderikhoff (jaar van publicatie: 1928-2001)

Deze database ontsluit alle brieven van Hugo de Groot middels een transcriptie. De Groot (Delft, 10 april 1583 – Rostock, 28 augustus 1645) -in de geleerde wereld beter bekend onder de verlatijnste naam Hugo Grotius- is een centrale figuur in de geschiedenis van politiek en wetenschap van de eerste helft van de 17e eeuw. Vooral om zijn studies op het gebied van het vaderlandse recht, het volkerenrecht, de filologie, de bijbelverklaring en de geschiedschrijving verwierf hij een internationale faam.

Zijn omvangrijke briefwisseling vormt de belangrijkste bron voor de kennis van zijn leven en werken. De tekst van de brieven van en aan Grotius wordt uitgegeven met historisch commentaar. Een viertal indices maakt de briefteksten, die in het Latijn, Nederlands, Frans of Duits geschreven werden, direct toegankelijk voor de geïnteresseerde onderzoeker. De uitgave is verschenen in zeventien delen, die elk in chronologische volgorde de briefwisseling bevatten. Het laatste deel is een supplementdeel, dat wordt afgesloten met drie addenda, die de toegang tot de delen van de briefwisseling vergemakkelijken. Deze addenda, aangevuld met een index op persoons- en plaatsnamen over de delen I t/m XVII, zijn online te raadplegen.