Briefwisseling van Willem van Oranje

Het project geeft een zo volledig mogelijk overzicht geven van de bewaard gebleven correspondentie gericht aan of afkomstig van Willem van Oranje (1533-1584), gebaseerd op onderzoek gedaan in bijna 200 archieven en bibliotheken in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland. De database bevat behalve brieven ook commissies, rekesten, instructies en redevoeringen.

Het aantal getraceerde documenten bedraagt meer dan dertienduizend. Van de meeste brieven en documenten zijn afbeeldingen verzameld. De films en kopieën zijn gescand en de scans zijn in een beeldbank bijeengebracht. Deze digitale opnamen zijn gekoppeld aan de briefnummers in de databank, die kerngegevens over elk document bevat. Het project maakt onderzoek op verschillende niveaus mogelijk naar de internationale contacten van Willem van Oranje, die binnen de Nederlanden en de betrekkingen van de prins met zijn Duitse familie en andere (aan)verwanten.